Проект «Оптометрія»
  • Ініціювання введення нової спеціальності Оптометрія на до дипломному рівні
  • Вдосконалення курсів Медична Оптика. Оптометрія на після дипломному рівні
  • Забезпечення роздрібних магазинів оптики кваліфікованими спеціалістами по Оптометрії
  • Розширення доступності якісної первинно-медичної допомоги пацієнту

До уваги лікарів, керівників закладів охорони здоров'я, науковців!

Держава розглядає здоров’я населення однією з найбільших цінностей, яка є необхідним компонентом розвитку та соціально-економічного зростання України.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони передбачає посилення співпраці у сфері охорони здоров’я між Україною та ЄС з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання .

Таке співробітництво має призвести до зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ.

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, також передбачає здійснення реформи системи охорони здоров'я. Так, пункт 7 розділу 3 передбачає, що метою державної політики у цій сфері є кардинальне, системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Орієнтиром у проведенні реформи є програма Європейського Союзу "Європейська стратегія здоров'я - 2020";

Окрім того, необхідність реформування системи охорони здоров’я передбачена проектом Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей», Меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику, укладеним у зв’язку з підписанням чотирьохрічної розширеної угоди в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (лютий-березень 2015 року), Національною стратегією побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років, іншими нормативно-правовими актами та програмними документами щодо реформування охорони здоров’я в Україні.

З огляду на задекларовану державою важливість здійснення системного та комплексного реформування галузі охорони здоров’я, ГО «Всеукраїнська асоціація «Укроптика» спільно з Державим експертним центом МОЗ України розробили проект клінічної настанови, заснованої на доказах "Комплексне обстеження ока та зору".

В розробці проекту використані матеріали Американської Асоціації Оптометристів (AOA) та Європейської ради оптометристів та оптик (ECOO), за офіційним дозволом.

ГО “ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ «УКРОПТИКА» виносить на громадське обговорення Проект клінічної настанови, заснованої на доказах «Комплексне обстеження ока та зору». Пропозиції та зауваження просимо надсилати до ГО «Всеукраїнська Асоціація «УКРОПТИКА» до 26.10.2019 року включно. Листи з пропозиціями мають бути електронному вигляді на електронну адресу info@ukroptika.ua

Завантажити проект клінічної настанови, заснованої на доказах "Комплексне обстеження ока та зору"