Переваги членства в асоціації «УКРОПТИКА»
  • Фахові консультації
  • Професійне навчання
  • Захист інтересів Вашої компанії на державному рівні
  • Участь в розробках діючих та нових нормативно-правових актів
  • Участь у профільних виставках, семінарах, тренінгах організованих асоціацією
Як приєднатися?

Для вступу в члени асоціації ГО «УКРОПТИКА» надішліть заяву про вступ на електронну адресу: info@ukroptika.ua або зверниться до офісу виконавчої дирекції за телефоном +38 044 230 82 62

Прийняття в члени Асоціації здійснюється на підставі заповненої заяви, затвердженої на Правлінні, письмового визнання Устава та сплати вступного та щорічного внеску.

Порядок вступу васоціацію:
  • Членами Асоціації можуть бути оптові оптичні компанії, оптичні магазини, виробники оптичної продукції,оптометристи, офтальмологи, а також організації та фізичні особи, що мають відношення до оптичної галузі, навчальні заклади, що створені відповідно до чинного законодавства України, які визнають Устав Асоціації, сплачують вступні та членські внески. Членами Асоціації можуть бути зареєстровані в Україні в установленому порядку компанії, створені за участю іноземного капіталу, які визнають статут Асоціації, сплачують вступні та членські внески та висловили бажання ввійти в неї. Крім заяв, вони подають в Асоціацію основні відомості та показники діяльності компанії. Порядок внесення членських внесків визначається Зборами Асоціації.
  • Підприємства та організації, які входять в Асоціацію, зберігають повну господарську та фінансову самостійність.
  • Члени Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, а також виконують свої обов'язки перед Асоціацією без посередньо через керівника компанії або уповноваженого ним представника.
  • Члени Асоціації, які порушують законодавство України або Устав Асоціації, допускають некоректні дії, які негативно впливають на престиж членів Асоціації, порушує Кодекс доброчесності української оптики, може бути виключений з Асоціації.